Behandling

Kiropraktisk behandling kan sammanfattas med att man genom manipulation återställer nedsatt ledrörelse, vilka ofta benämns som fixationer, låsningar eller subluxationer

Genom att återställa nedsatt ledrörelse kan man ofta:

- minska irritation av nervstrukturer som utsätts för klämningar eller tryck. En nerv som utsätts för tryck kan akut bli inflammerad och ge mycket smärta och störda nervfunktioner men även ett litet tryck kan på lång sikt ge en förtvinad nerv med dåliga impulser.

- bryta olika reflexmönster där en led i en ytterlägesposition kan styra musklerna att bete sig med spänning, kramp eller att bli hämmad i sin kraft

VARFÖR BEHANDLAR MAN FRÄMST LEDEN OCH INTE MUSKLERNA?

I våra ledstrukturer finns inbyggda längd och kraftmätare som hela tiden övervakar ledens rörelse och sedan styr kraftfullt via reflexer hur musklerna ska samordnas och samverka. Uppfattar leden att det är farligt kan den utlösa en kramp i en muskel som vi själva inte kan styra över. Detta kallar vi för en skyddsreflex. Blir krampen kraftig och ihållande kallar vi det för ryggskott. Dessa skyddsreflexer som vi är beroende av för att vi inte ska skada ryggen i många sammanhang kan också bli din egen fiende.

Om en led blir inskränkt i en ytterlägesposition kan den aktivera muskelspänning likt en skyddsreflex som blir ihållande. Kan man frigöra en led som är inskränkt i en ytterlägesposition kan man ofta avleda den reflex av muskelspänning som ledstrukturerna påverkar.

KAN MAN PÅVERKA CIRKULATIONEN I EN MUSKEL?

Det är i stort sett bara träning som väsentligt kan öka cirkulationen i en muskel. Vid behandling kan man normalisera en strypt cirkulation om vi kan påverka orsaken till en ihållande muskelspänning. Orsaken styr nervimpulser som ger spänning. Orsaken kan ofta vara en led. Leden styr väldigt starkt över musklernas beteende. Man kan säga att muskeln är slav under leden och nervimpulsernas påverkan. När en led styr en stark muskelreflex hjälper den sannolikt inte att massera på muskeln för att påverka spänningen.

SPÄNDA MUSKLER OCH HÄMMADE MUSKLER

Man pratar ofta om att man vill påverka spända muskler för att bryta många smärttillstånd. Detta är riktigt i många fall men kiropraktorer pratar nästan mer om att påverka muskler som är utslagna eller hämmade. Om nervimpulser på olika sätt störs via irriterade nerver eller felaktiga ledreflexer kommer muskler att bli så kallat inhiberade att få rätt nervimpulser. Detta kan många gånger vara ett större problem än spända muskler. Om en muskel inte kan spänna sig på ett korrekt sätt i rätt ögonblick då får man ingen bra stabilitet av sitt rörelsemönster. Detta kan i många fall ge kompensatoriska överbelastningar av andra strukturer. Att en led inte är inskränkt i ett ytterläge är mycket viktigt för att musklerna ska kunna få rätt nervimpulser.

NÄR NERVER KOMMER I KLÄM

Alla nerver som kommer från ryggmärgen passerar trånga passager mellan kotkropp, disk och ryggkotornas leder. Om nerverna blir klämda av felställningar eller förträngningar får vi inflammation i nerven som t ex vid ischiasverk i benet. Vid akut nervpåverkan kan vi testa detta ganska väl och symtomen är ofta tydliga. Betydligt svårare är det om en nerv gradvis under lång tid utsätts för ett tryck. Det kan då ske en långsam förtvining av nerven med dåliga impulser till det som nerven ska styra. Detta upptäcks ofta inte förrän det gått långt.

Kiropraktik inriktar sig på att biomekaniskt mobilisera ryggens rörlighet för att ge minsta möjliga störning av nervernas utträde mellan kotorna.

VARFÖR BEHANDLAR MAN MED MANIPULATION?

Kiropraktorer anser att manipulation är det mest effektiva sätt att påverka rörligheten och de reflexer som en stel led kan påverka. Det knäppljud som ofta uppstår vid manipulation är ett vakuumfenomen som uppstår. Att det knäpper innebär inte att det är en hård behandling. Manipulationsbehandling gör vanligtvis inte alls ont. Om det gör ont beror detta vanligtvis på att det är ökad känslighet av inflammation eller hårt krampande muskler. Om det är för smärt- påverkat bör man manipulera mycket lätt eller avstå. Ibland kan man känna en viss träningsvärksliknande ömhet dagen efter behandling. Detta kan vara nödvändigt för att kunna skapa rörlighet i långvarigt stela strukturer.

VARFÖR JOBBAR KIROPRAKTORER OFTA BARA MED MANIPULATION?

En kiropraktor är specialutbildad på att leta efter rörelseinskränkningar, förstå deras påverkan och på ett så specifikt sätt som möjligt återskapa den rörelse som går. Detta görs främst med manipulation, mobilisering och töjning av bindvävsstrukturer.

Vanligen jobbar vi inte med massage eller andra behandlingsformer. Många pat undrar t ex om man inte ska värma eller massera innan man manipulerar men att det skulle ha någon inverkan på att förbättra de störningar vi vill påverka finns ingen forskning som stöder. Rehabträning är ofta en mycket viktig del för att återskapa funktion men detta är framför allt sjukgymnaster specialiserade på.

VARFÖR MÅSTE DET VARA SPECIFIK MANIPULATION?

Vid manipulation vill man återskapa rörelse bara i de leder som är relativt inskränkta. Närliggande leder krig de stela lederna blir ofta kompensatoriskt överrörliga vilket i sig kan ge många besvär. Det är viktigt att inte påverka dessa leder för mycket. Konsten och nyttan med manipulation förutsätter att man genom undersökning kan finna de mest stela lederna och på ett så specifikt sätt som möjligt normalisera rörligheten där. Att bli skicklig på att känna ledrörelser vid undersökning tar lång tid att lära sig och för att bibehålla denna skicklighet bör man jobba med det hela tiden. Man kan likna detta med hur man kan utveckla sin känslighet i fingrarna att tolka blindskrift.

© websolution