Ultraljudsdiagnostik / Mjukdelsröntgen

Med hjälp av ultraljudsdiagnostik kan vi se mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador. Vid jämförelse med friska sidan ger det ofta information om det finns förändringar som kan vara orsak till dina besvär.
Vad man kan se är avgörande på hur avancerad utrustning man har och vad man är utbildad på att bedöma.

Exempel på ultraljudsbilder (extern information)
- Supraspinatus - Normal axelsena
- Supraspinatus tendinos – förtjockad sena med ärrbildning
- Supraspinatus – med slemsäcksinflammation
- Supraspinatus – full bristning


Marknadens snabbaste och effektivaste laser...Värdefullt med snabb bedömning
Ultraljudsskanning är ett verktyg som ökar möjligheten att snabbare kunna ställa rätt diagnos och veta vilken behandling som kan vara lämplig. En akut inflammation eller muskelbristning ska t ex ofta behandlas på ett visst sätt menas en kroniskt skadad struktur med ärrbildning och kanske kalkinlagring på ett helt annat sätt, ett akut kramptillstånd eller långvarig muskelspänning på ett tredje sätt. Med en snabb bedömning kan man fortare sätta in rätt behandling.

Ultraljud är viktigt för träffsäkerheten vid tryckvågsbehandling
Vid tryckvågsbehandling skickar man in kraftiga stötvågor som ska kunna luckra upp ärrvävnad och kalkinlagringar. Med ultraljud kan man veta att man behandlar exakt rätt område annars får man ingen effekt av behandlingen. Ultraljudsdiagnostik är ofta också ett viktigt verktyg att mäta resultatet av behandling.

Vi har en avancerad maskin från Ge Healtcare med bra bildkvalitet och färgdoppler
Ultraljud med färgdoppler är ett måste om man ska kunna se om det finns skadlig kärlinväxt i senstrukturer. (Se under sidan med tryckvågsbehandling och senskador med tendinos.)

En normal sena eller akut överansträngd sena ska inte innehålla några blodkärl. Finns det kärlinväxt och blodflöde i senan framstår det som rödfärgade prickar i senan med färgdoppler. Detta är ett viktigt tecken på att senan är kroniskt skadad och är en indikation på att behandla senan med t ex tryckvågsbehandling. Powerdoppler är också nödvändigt för att kunna se ökad cirkulatorisk aktivitet vid inflammationer och svullnader.

Med ultraljudsdiagnostik kan man ofta bedöma:
- senskador
- slemsäcksförändringar
- muskelbristningar och blödningar
- nervstrukturer som är svullna av inflammation
- ledkapslar och ledband i yttre del av leder
- broskskador och artros i vissa leder


Man kan ofta se om det finns:
- svullnader och inflammation
- kalkinlagringar
- bristningar
- ärrbildningar och tjocklek på senor
- kärlinväxt i senor (tendinos = överkänslig sena)
- vissa typer av frakturer


Man kan även få rörliga bilder t ex hur en slemsäck i axelleden påverkas vid rörelse och se om den kläms in när man lyfter armen. OBS Vi gör bara bedömningar på det som är relevant inom kiropraktisk och tryckvågs behandling samt det vi är utbildade och har behörighet på att tolka. Vi går löpande utbildningar för att utöka vad man kan tolka med ultraljudsdiagnostik. Bedömning görs också bara på strukturer där det finns referenser och vetenskapliga stöd att det går att tolka med ultraljud. Fynden vid ultraljudsbedömning är inte alltid definitiva utan ska alltid vägas in i ett kliniskt sammanhang med patientens symtom och historia, hur man ska tolka dom.

Det är dock ganska nytt inom vårt område (musculoskeletalt ultraljud) men växer nu snabbt och kommer att bli mycket vanligt relativt fort alltefter tekniken har blivit mer användarvänlig.

Ultraljud jämfört med röntgen eller magnetkamera?
Med vanlig röntgen ser man framför allt skelettförändringar men knappt inga mjukdelar, därav används vanlig röntgen främst vid skelettskador och ledförslitningar.

Med magnetkamera ser man mjukdelar på ett avancerat sätt och man kan även se inne i leder eller ryggrad vilket man inte kan med ultraljud på samma sätt vilket är en begränsning med ultraljudsmetoden.


För del med ultraljud är:
- att det är en interaktiv metod vilket innebär att man kan aktivt flytta sonden och man kan snabbt modifiera sin undersökning beroende på vad man finner. Man kan t ex trycka med sonden över en svullnad för att se om den kan komprimeras vilket kan vara värdefull information vad svullnaden innehåller. Metoden kallas för ”hands on”.

- att man kan se mycket små förändringar, ner till 0.1 mm i storlek

- att man kan se blodflöden med färgdoppler

- man kan se rörliga bilder t ex hur en sena rör sig när man böjer en led

- att metoden är förhållandevis billig jämfört med magnetkamera

Ultraljud ger ingen farlig strålning eller andra biverkningar.

 

© websolution