Behandlingsupplägg

Hur bör behandlingen läggas upp för att man ska uppnå ett bra resultat? Man kan likna detta vid förskrivning av ett läkemedel hur detta ska tas. Under hur lång tid samt vilken dos och hur ofta medicinen kan tas. Detta kan variera mycket beroende på typ av medicin och sjukdom.

I Sverige finns en tradition av att söka kiropraktor när man har akut ont för att sedan gå en eller två gånger och sedan förväntar man sig att ryggen ska vara återställd. Det kan vara så vid vissa akuta ryggskott där det bara är en tillfällig muskelkramp, men ofta är det inte så.

ATT ÅTERSKAPA RÖRLIGHET I EN STEL LED KRÄVER OFTA UPPREPAD BEHANDLING

Om en led under lång tid har varit stel sker det gradvis olika nedbrytningsprocesser och störda reflexmönster. Beroende på hur långt denna process har gått avgör hur väl man kan återskapa ledens rörlighet och hur lång tid detta tar. Generellt kan man säga att ju längre en led har varit stel ju längre tid tar det att normalisera rörligheten och de funktioner som detta hänger ihop med.

BEHANDLING MÅSTE SKE I LAGOM DOS OCH LÄMPLIG INTERVALL

När man börjar behandla en stel led med manipulation måste man kunna bedöma i vilken fas tillståndet är i för att veta hur mycket behandling som är lämpligt. Man måste väga in många faktorer för att bedöma vad som är lagom behandling. Dessa faktorer kan t ex vara:

- ålder (om det finns åldersrelaterad artros )

- om det finns inflammation

- vilket allmäntillstånd man är i

- hur man belastar sig i jobb eller annan aktivitet

Manipulation är likt all typ av inlärning eller träning en påverkan d v s en stimulans som ska ske i lagom dos och intervall för att kroppen ska kunna anpassa sig och för att den ska kunna få avsedd effekt. Många tillstånd som har skapats under flera år kräver många regelbundna behandlingar under en viss tid för att kunna påverka. Det är av stor vikt att man inte överbehandlar dess tillstånd inledningsvis. Detta ger ofta onödig träningsvärksliknande ömhet och irritation.

SMÄRTA ÄR IBLAND EN BRA INDIKATOR PÅ BEHANDLINGSRESULTAT

Ofta är smärta en indikator på att något är fel och när smärtan minskar är det vanligen bättre men det behöver inte alls vara så. Man kan skapa en nedsatt rörlighet under en lång tid utan att det gör speciellt ont. Likväl kan man ibland med behandling få bort en del akut kramp så att man har mindre smärta men rörlighet och funktion kan fortfarande vara mycket stört. Sammanfattningsvis kan man säga att smärta bara är en av flera indikatorer på om den totala funktionen har blivit bättre.

Om man som patient förstår olika funktioner förutom smärta som man kan bedöma, ju mer kan man själv avgöra om man blir bättre.
Dessa faktorer kan t ex vara:

- rörlighet

- koordination, stabilitet och balans

- muskelkraft

- uthållighet

I Sverige missar vi mycket resultat inom kiropraktisk behandling för att det inte finns tradition av att gå på behandling innan man har ont eller fullfölja behandling när smärtan har minskat.

Det är viktigt att man diskuterar igenom med sin kiropraktor vad man har för tillstånd och vad man tror krävs i form av behandling och tid för att kroppen efter förutsättning ska kunna prestera som bra som är möjligt.

© websolution