Laserterapi mot nacksmärta

Marknadens snabbaste och effektivaste laser...

Laserterapi är en form av elektromedicinsk behandling som har mycket vetenskaplig dokumentation och är effektiv mot muskelsmärta f f a i nacken. Ett forskarlag på University of Sydney har nyligen (2009) sammanställt 16 st randomiserade studier med sammanlagt 820 st patienter där laserbehandling har jämförts med annan behandling eller så kallad placebo, i detta fall låtsas behandling med avstängd laser. Resultaten visar att med laser har man fyra gånger så hög chans att få smärtlindring som vid placebo.

Det finns många hypoteser om vad som är effekten vid laserbehandling. Forskarna antar att effekten kan vara antiinflammatorisk samt att det kan minska”utmattning” i musklerna vid så kallade triggerpunkter (myofascial smärta). Forskarna menar också att laserbehandling med fördel ska kombineras med olika träningsprogram.

Denna studie är publicerad i den mycket ansedda medicinska tidskriften the Lancet vilket bara publicerar studier som är väldigt välgjorda med höga vetenskapliga krav.

Läs abstrakt till studien här för den som är intresserad!

Vi tillämpar laserbehandling enligt de normer som dessa studier är gjorda.

Vi använder en mycket stark laser (2000 mW, klass 4, Gallium Aluminium Arsenid 808nm). Man då kan korta ned behandlingstiden för att man ska hinna med kombination av annan mobiliserande rörelsebehandling under samma behandlingstillfälle. Man kan ge 10 joule energi/punkt på några sekunder. Själva laserbehandlingen är dock helt smärtfri även om det är ett starkt laserljus.

Myofascial smärta
Myofascial smärta kallar man tillstånd där långvarig muskelspänning skapar så kallade muskelknutar. När en muskel spänner sig använder den bara så många muskelfibrer som krävs för den kraft muskeln ska skapa. Har man då en måttlig men långvarig spänning kanske man aktiverar 50 eller 100 st muskelfibrer. Dessa känns som en sträng i muskeln. Vid mycket långvarig spänning som är statisk stryps cirkulationen i bara dessa muskelfibrer. Man får inte dit det syre som krävs, man får inte bort koldioxid och man bildar mjölksyra och andra så kallade metaboliter. Dessa ämnen retar smärtreceptorer som finns i muskelhinnor som omsluter dessa muskelfibrer och en överkänslighet uppstår. De energiföreningar som finns i muskel (ATP molekyler) förbrukas och en typ av utmattningstillstånd uppstår. Detta smärttillstånd kan ge smärta på olika sätt och kraftigt störa muskelns funktion och kapacitet. En drabbat muskel blir överkänslig för belastning, den krampar lätt om den utsåtts för hastiga sträckningar under belastning. Muskeln ger ofta en smärta som refereras till andra ställen än muskelns lokalisation.

Ingen inflammation
Detta tillstånd är inte det samma som vid inflammation. Vanliga inflammationshämmande läkemedel är verksamma genom att de hämmar bildningen av så kallade prostaglandiner.

Dessa finns vanligen inte vid myofascial smärta och därför är inte inflammationshämmande läkemedel verksamma som de t ex är om man har stukat en fotled med svullnad och inflammation.

Behandling av myofascial smärta
Viktigast är att komma åt orsaken till spänningen i muskeln vilket kan vara fler olika faktorer. Dessa kan vara:
- manipulation av en stel led som ger skyddsreflexer
- ergonomisk rådgivning vid statiskt arbete
- träna för att skapa bättre balans mellan olika muskelgrupper
- träning för att öka muskelns cirkulation
- påverka emotionell spänning

Man kan ofta minska muskelns känslighet med så kallad pressur där man med tryck över triggepunkten 1-2 min försöker att temporärt adaptera ner smärtreceptorenas känslighet.

På dessa tillstånd har troligen laserbehandling en påverkan där laserljuset kan katalysera processer som kan påverka muskelcellens ämnesomsättning på ett positivt sätt. Man kan förenklat säga att laserljuset kan normalisera cellernas energiomsättning och minska utmattning. Viktig för resultatet är dock att kunna palpera fram exakt de lokalisationer i musklerna där triggerpunkterna finns för att kunna behandla dom.

 

© websolution