Rehab träning med Redcord Neurac

Klicka här för att komma till Redcord Medical(Redcord Medical)

Som komplement till kiropraktisk behandling använder vi Redcord Medical träningssystem Redcord är ett träningssystem där man tränar med olika linor upphängda från taket i en så kallad arbetsstation. Man använder endast kroppsvikten som motstånd.
Syftet med detta är att komma åt samtliga muskler i en rörelsekedja. Man vill få kroppens olika muskler att samordna sina rörelser och kraft på ett så optimalt sätt som möjligt.
Man vill väcka liv i muskler som av olika anledningar blivit utslagna och hämmade.
Man vill återupprätta smärtfria rörelsemönster.
Träningsbelastningen går att reglera mellan extrem lätt rehab till elitträning.

Testa om man har svaga länkar i sin rörelsekedja

Man börjar med att testa om det finns svaga länkar i kroppens sätt att hålla olika positioner under belastning. Hittar man hämmade/svaga muskler som har stor betydelse för olika stabiliserande funktioner vet man var man ska inrikta sin behandling. Man inriktar träningen på utslagna muskler för att återskapa en bättre funktion.

Träna de svaga länkarna med hjälpexpandrar

Det unika med Redcordsystemet är att man har svårt att jobba på ett kompensatoriskt sätt. När vi har olika besvär hittar kroppen ofta sätt att avlasta vissa partier för att vila och undvika smärta. Detta är ofta bra i ett akut skeda men om mönstret består kan det bli ett stort problem där vi inte jobbar på ett stabilt sätt Vissa muskler får ofta ta över hämmade musklers uppgifter och tvingas jobba på ett skadligt sätt som dom inte är skapade för. Denna typ av funktionsstörning är en vanlig orsak till smärta, stelhet, bristande kraft och uthållighet m m.

Med Redcordsystemet kan vi tvinga svaga partier att jobba för att återskapa funktion. Man stödjer ett hämmat parti med gummiexpandrar så att man får lagom med träningshjälp. Man jobbar alltid i smärtfria positioner.

Det är svårt att beskriva i text hur träningen går till. Man behöver se och uppleva känslan av att jobba i Redcordsystemet.

Neuracmetoden

Redcord träningssystem finns i olika inriktningar. Rehabinriktningen som terapeuter använder sig av kallas Neurac och kräver en mer avancerad träningssmodul (workstation proefessional)
Redcorsystemet Neurac är tilltalande för mig som kiropraktor. Teorin att återskapa nervkontakt med hämmade muskler har mycket gemensamt med kiropraktiska hypoteser och kompletterar kiropraktisk behandling bra.

Redcord Neurac är baserad på etablerad forskning och det finns flertalet studier gjorda på metoden.
Läs mer på Redcords hemsida www.redcord.se Sök under fliken MEDICAL AKTIV BEHANDLING

© websolution